Martina Brožová, naše paní sládková, má i přes svůj poměrně mladý věk bohaté profesní zkušenosti a to jak z pivovarské teorie, tak i praxe.

Absolvovala magisterský obor biotechnologie na VŠCHT a jak sama říká, doslova „nasávala vědomosti“ ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském. Tam se podílela na pivovarském výzkumu i publikační činnosti a také absolvovala senzorické zkoušky.

Osobně dohlížela na kompletaci technologie našeho pivovaru a vytvářela receptury piv.